Intresseanmälan

Intresseanmälan avser skolstart

Tid skolplacering (datum):

Tillsvidare!

Elevuppgifter:

Skall gå i

Namn Tidigare

Kontaktuppgifter ansvarig pedagog från avlämnande

Viktig information om elev angående

Viktig information om elev angående särskilt

Viktig annan information om

Vårdnadshavare 1:

Vårdnadshavare 2:

Jag har tagit del av information vad gäller skolans stadgar, regler samt avgifter på skolans hemsida och ställer upp på dessa. svenskaskolanmarbella.com

Jag är dessutom medveten om att om det visar sig att mitt barn har eller uppvisar särskilda behov (pedagogiska, medicinska, sociala) så får jag betala extra för att tillgodose dessa behov. “Insatser av speciella hjälpmedel och personal som ej redan finns på skolan finansieras av målsman”(Se hemsida: Barn i behov av särskilt stöd) .